กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (3/58)

กำหนดการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต ในวันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 21.30 – 22.30 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและอุปกรณ์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทั้งระบบมีสาย (LAN) และไร้สาย (Wireless) ได้ชั่วคราว

fb-ma_network9-58

สอบถามเพิ่มเติม โทร. HELPDESK 0-2562-0951-6 ต่อ 622999 อีเมล. help@ku.ac.th