บริการความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

บริการความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง สำหรับการใช้งานการเรียนการสอน และการวิจัย ทั้งสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคคล ดังนี้

com-security

 • ระบบยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งาน หรือ LDAP – Lightweight Directory Access Protocal คือ ระบบบันทึกข้อมูลจราจรและจัดทำระบบยืนยันผู้ใช้งานตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยก่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานเครือข่ายจะต้องกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อยืนยันตัวบุคคลทุกครั้ง
 • ระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล คือ บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายนนทรีที่ผู้ใช้งานจะต้องทำการติดตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บที่ตั้งค่าการเข้าถึงแบบปลอดภัย (https) ได้ อาทิ เว็บเมล เว็บสารสนเทศนิสิต หรือเว็บลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ที่เว็บ http://ca.ku.ac.th
 • ระบบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ คือ บริการใบรับรองที่หน่วยงานจะต้องทำการติดตั้งสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้สามารถให้บริการเว็บที่ตั้งค่าการเข้าถึงแบบปลอดภัย (https) ได้ ที่เว็บ http://ca.ku.ac.th/service.html
 • บริการประสานจังหวะเวลามาตรฐาน คือ บริการประสานจังหวะเวลานาฬิกาของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ให้ตรงตามข้อกำหนด NTP ซึ่งมีผลบังตับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บ http://ocs.ku.ac.th/ku_computer_policy/ku-server-usage.html
 • บริการ Windows Server Update Services(WSUS) เป็นบริการแก้ไขปัญหา ช่องโหว่ของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่เว็บ http://www.wsus.ku.ac.th

 • บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ ที่เว็บ https://download.ku.ac.th
  • ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 (เฉพาะอาจารย์และบุคลากร)
  • Microsoft Office 2013 (เฉพาะอาจารย์และบุคลากร)
  • Antivirus – Kaspersky Ver.10 (Support Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2003 / 2008 / 2012) (สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร)
  • Adobe CC – Acrobat Pro DC / Photoshop CC 2017 / Illustrator CC 2017 (Support Windows / macOS)  (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) **กรณีนิสิตจะไม่มีบริการผ่านระบบ โดยหากต้องการติดตั้งโปรแกรมให้นำบัตรนิสิตพร้อมเครื่องที่จะติดตั้ง ติดต่อจุดบริการ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. ปิดพักเที่ยง)
 • บริการ Microsoft Imagine ที่เว็บ https://ku-ocs.onthehub.com สำหรับนิสิตและอาจารย์ สาขาวิชาด้าน STEM
  • มหาวิทยาลัยจะส่งอีเมลสำหรับสมัครใช้บริการไปยังอีเมล @ku.th ของนิสิตและอาจารย์ สาขาวิชาด้าน STEM ศึกษารายละเอียดการสมัครใช้บริการได้ ที่นี่ 

 **บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดเก็บจำนวนครั้งการดาวน์โหลดตามบัญชีผู้ใช้ที่เข้าใช้งาน และให้บริการสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของนิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. เท่านั้น ห้ามแจกจ่าย จำหน่าย หรือเผยแพร่แก่ผู้อื่น และในเชิงพาณิชย์**

สอบถามเพิ่มเติม: Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 อีเมล. helpdesk@ku.ac.th