บริการถ่ายทอดสด

บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

nontrilive

  • Nontri Live: บริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ งานประชุมวิชาการมก. งานประชุมสามัญใหญ่ประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจะออกอากาศสดตามตารางเวลาและสามารถรับชมย้อนหลังได้ ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Nontri Live) ที่เว็บ http://live.ku.ac.th
  • Nontri TV: ระบบการประยุกต์ใช้งานเครือข่าย เพื่อการถ่ายทอดการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งาน และเป็นแนวทางในการประยุกต์การใช้งานเครือข่ายเพื่อกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย งานด้านระบบความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการรายงานสภาพการจราจรภายใน และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ ที่เว็บ http://tv.ku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม: งานบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622535-38