คำถามเกี่ยวกับ: บริการมัลติมีเดีย ระบบสารสนเทศ และแอพลิเคชั่น

คำถามเกี่ยวกับ: บริการมัลติมีเดีย ระบบสารสนเทศ และแอพลิเคชั่น

ถาม: หากต้องการทราบข้อมูล FAQ ของระบบเกรดออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ที่ใด
ตอบ: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูล FAQ ของระบบเกรดออนไลน์ อาทิ  คุณสมบัติของระบบ วิธีการใช้งานระบบ หรือการจัดการเอกสารผ่านระบบได้ ที่นี่
ถาม: หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นกรณีพบปัญหาจากการใช้งานระบบเกรดออนไลน์
ตอบ: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำเบื้องต้น กรณีพบปัญหาจากการใช้งานระบบเกรดออนไลน์ได้ ที่นี่
ถาม: หากต้องการคำแนะนำเบื้องต้นการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
ตอบ: ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำเบื้องต้นการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ ที่นี่
ถาม: หากต้องการรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถรับชมได้จากที่ใด
ตอบ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ งานประชุมวิชาการประจำปี ผ่านเว็บตามตารางเวลาและกิจกรรม รวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ ที่เว็บ http://live.ku.ac.th/
ถาม: หากต้องการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายจะให้บริการสำหรับชั่วโมงการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ โดยสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ ได้ อาทิ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย การสัมภาษณ์ทางไกลผ่านเครือข่าย และการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านเครือข่าย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้งาน สามารถจัดทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งานมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ คลิก
ถาม: หากต้องการใช้บริการถ่ายภาพติดบัตร ต้องทำอย่างไร
ตอบ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไป สามารถใช้บริการถ่ายภาพติดบัตรได้ที่ Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.(ปิดพักเที่ยง)