ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

📣 ขยายรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มี.ค. 2563
รายละเอียด http://calendar.ku.ac.th/file/job-ocs-4-3-63.pdf

🔖 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)