ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 39

📣 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 39
📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
⏰ เวลา 9.00-11.30 น. (พิธีสงฆ์ 9.30-10.30 น.)
🏢 ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
🎉 และขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “มก. ก้าวสู่สังคมดิจิทัล อย่างมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 39
📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567
⏰ เวลา 13.00-14.30 น.
💻 ณ ห้อง 903 ชั้น 9 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
✅ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://kasets.art/AWgyPM
✅ ลงทะเบียนรับฟังบรรยาย : https://kasets.art/VRq8Ez