สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการการคัดกรองจดหมายด้วยตนเอง (Digest)

🔖 สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะเปิดให้บริการการคัดกรองจดหมายด้วยตนเอง (Digest) ทดแทนการส่งผ่านกล่อง SPAM เดิม ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ระบบจะส่งรายการจดหมายที่ถูกคัดกรองว่าเป็น SPAM ไปให้กับผู้ใช้งานสัปดาห์ละ 1 ฉบับ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกคัดกรองจดหมายได้ด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อความแม่นยำ

📘 ศึกษาคู่มือการใช้งาน ได้ที่ https://docs.google.com/…/1DZeteJHsPBQNB4C7hsab…/mobilebasic