แจ้งปัญหาไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ cisco webex ได้จากภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

🛠 ขณะนี้ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ cisco webex ได้จากภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบบริการถาม-ตอบชื่อโดเมนแบบปลอดภัย dnssec ของผู้ให้บริการภายนอก

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ 🙏🙏🙏