สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการจุดบริการ HELPDESK และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KITS – Kasetsart IT Square

📆 ในวันที่ 4-7 ก.ค. 2563
โดยจะเปิดให้บริการตามวันและเวลาปกติ ในวันพุธที่ 8 ก.ค. 2563
*********************
✅ หมายเหตุ :
เวลาทำการปกติของจุดบริการ HELPDESK และ KITS
– วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.