ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2565)

วันที่ 4 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2565) ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/04jul2565/main.php