บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

💻 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ Adobe Creative Cloud เป็นระบบยืมซอฟต์แวร์ 

📌 ก่อนใช้งาน ผู้ใช้งานต้องถอนการติดตั้ง Adobe รุ่นก่อนหน้า ดาวน์โหลดไฟล์และติดตั้งซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ที่ https://download.ku.ac.th รอไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว

✅ ยืมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (b64xxxxxxxx) ที่เว็บไซต์ https://borrow-ocs.ku.ac.th จากนั้นรอประมาณ 1 ชั่วโมง แล้ว Login ใช้งานผ่านบัญชีผู้ใช้ KU (บัญชี @live.ku.th) มีระยะเวลาใช้งาน 14 วัน ต่อการยืม 1 ครั้ง

👉 ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คู่มือ และขั้นตอนการใช้งานที่ https://download.ku.ac.th บริการ Adobe Creative Cloud

⛔ สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการยกเลิกสิทธิ์ การใช้งาน Adobe Creative Cloud ทั้งหมดที่ใช้งานปัจจุบัน และเปิดให้บริการยืมใช้รูปแบบใหม่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564