Category: รับสมัครงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครถึง 28 ก.พ. 65

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ สมัครถึง 31 ม.ค. 65

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครถึง 30 ธ.ค. 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622510 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)