ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติSPSS

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)