ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ SPSS

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)