โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ

ร่างเอกสารประกวดราคา

ครั้งร่างประกาศประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงิน

ขอบเขตงาน

กำหนดเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)