ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (kits)

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (KITS)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)