ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Google Workspace for Education จำนวน 1,190 License (ครั้งที่ 2)

เอกสารประกวดราคาซื้อโปรแกรมสนับสนุนGoogle

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมสนับสนุน

ตารางแสดงงวงเงินโปรงแกรมGoogle

ขอบเขตของงานโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Google Workspace

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)