ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านค้า สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่ร้านค้า

ตัวอย่างสัญญาเช่าอาคาร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)