ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน Google Workspace for Education จำนวน 1,190 License (ครั้งที่ 3)