ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 2500 License

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ 2500 License

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)