กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการซื้อพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ