โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย วันที่ 1-4 ก.พ. 64