ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย.pdf

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)