โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย ครั้งที่ 2 ยื่นข้อเสนอ 3 มี.ค. 2564