ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5,200 License ยื่นข้อเสนอวันที่ 5 ก.ค. 2564