ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อโปรแกรม สำหรับการประชุม การเรียน การสอน CISCO Webex จำนวน 501 License

ประกาศผู้ชนะซื้อโปรแกรมสำหรับการประชุม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)