สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีมาก ระดับ G เงิน ประจำปี 2563 ในโครงการ G Green สำนักงานสีเขียว

🏆 🥈 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีมาก ระดับ G เงิน ประจำปี 2563 ในโครงการ G Green สำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 🏢 ☘

📹 โดยกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแบบ Virtual Online และนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม G-Green “Green to Nature” 3D Virtual Exhibition ในวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 เวลา 9.00 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เว็บ https://www.facebook.com/deqpth