ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์

🔖 ป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่ายๆ โดย 5 วิธีหลักๆ ดังต่อไปนี้

✅ ตรวจสอบรายชื่ออีเมล์ที่ได้รับ อาจมาในรูปแบบของผู้ไม่หวังดี ที่ตั้งชื่ออีเมล์ใกล้เคียงกับอีเมล์บุคคลที่เรารู้จัก เช่น smile@ku.ac.th ผู้ไม่หวังดีอาจเปลี่ยนเป็น smi1e@ku.ac.th โดยเลข 1 แทนตัวอักษรตัวแอล

✅ หลีกเลี่ยงการคลิก link หรือเปิดไฟล์แนบจากอีเมล์ที่ไม่น่าไว้ใจ

✅ อย่าหลงเชื่ออีเมล์หลอกลวงที่หลอกให้กรอกข้อมูลหรือให้อัพเดตข้อมูลส่วนตัว รวมถึงหลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่าน หากไม่แน่ใจควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลนั้นก่อน

✅ ควรทำการ Log out ออกจากระบบเสมอ และหลีกเลี่ยงการตั้งค่าให้ Web Browser จำรหัสผ่าน

✅ ควรตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากและเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอ