ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่ง วิศวกร จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด https://www.ku.ac.th/kunews/news63/5/ocsjob.pdf

🔖 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)