สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ รับสมัครถึง 31 พ.ค. 2565

รายละเอียด https://www.ku.ac.th/th/jobnews-ku/download/2905

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)