สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเข้าสอบ เลขประจำตัว วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศสอบข้อเขียน (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)