ขอเชิญร่วมส่งคำอวยพรในรูปแบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 37 วันที่ 25 มกราคม 2565

สามารถร่วมส่งคำอวยพรออนไลน์ ได้ที่ https://kuform.ku.ac.th/Congratulation/OCS_20220125/

พัฒนาโดย : ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์