ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักพร้อมติดตั้งอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ ถึง 24 ก.พ. 64

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย ถึง 16 ก.พ. 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูง ถึง 9 ก.พ. 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานวิจัย วันที่ 1-4 ก.พ. 64

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ 😷

ช่องทางการติดต่อ
👉 FB Inbox: m.me/ocs.ku
📧 อีเมล helpdesk@ku.ac.th
🌐 เว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/
☎️ โทรศัพท์ 025620951-6 ต่อ 622541-3

เลื่อนการเปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) “พร้อมกันทุกวิทยาเขต” วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2564

Login อัตโนมัติ (Auto Login) หมายถึง ไม่ต้อง Login ที่หน้าเว็บไซต์ https://login.ku.ac.th ก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ แต่ยังคงบันทึกจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ระหว่าง 4-7 มกราคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรม MonsoonSIM แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ระยะที่ 1

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)