แจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีสแปมเมล์ ใช้ชื่อผู้ส่ง : ซ่อมบำรุงทีม

แจ้งสมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่าน 🔖 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีสแปมเมล์ ใช้ชื่อผู้ส่ง : ซ่อมบำรุงทีม <webwarning111@gmail.com> ส่งเมล์ Subject : เรียนผู้ใช้ Ku webmailแอบอ้าง โดยการแจ้งสมาชิกว่ามีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์