บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

📚 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต ใช้บริการได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ☑ สามารถจองใช้ห้องได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2

การยืนยันตนเพื่อขอ User กับ password นนทรี

📋 นิสิตต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนการยืนยันตัวตน ต้องทำทุกขั้นตอนให้ครบ ยืนยัน -> ตั้งรหัสผ่าน -> ใส่คำถามคำตอบกู้คืน และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน 1. ไปที่ https://accounts.ku.ac.th กดปุ่มยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ รหัสนิสิต เช่น 6200000000 ,เลขบัตรประชาชน

แจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีสแปมเมล์ ใช้ชื่อผู้ส่ง : ซ่อมบำรุงทีม

แจ้งสมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่าน 🔖 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเตือน ให้สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกท่านทราบว่า ขณะนี้ได้มีสแปมเมล์ ใช้ชื่อผู้ส่ง : ซ่อมบำรุงทีม <webwarning111@gmail.com> ส่งเมล์ Subject : เรียนผู้ใช้ Ku webmailแอบอ้าง โดยการแจ้งสมาชิกว่ามีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์