ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ KITS จำนวน 164 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 เดือน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ KITS

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครถึง 28 ก.พ. 65

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622508 หรือ 622510 วันและเวลาราชการ (จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สาย อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 21.00 น.

เนื่องด้วยใบรับรองความปลอดภัยในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN จะหมดอายุการใช้งาน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการติดตั้งใบรับรองใหม่ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตั้งใบรับรองใหม่ด้วย เพื่อรองรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย KUWiN อีกครั้ง โดยการกดยอมรับใบรับรอง หรือเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่