แจ้งปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22.00-23.59 น.

ผลกระทบ : ไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

หากแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดให้บริการตามปรกติ

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้