ขณะนี้ได้มี Spam mail

Subject : แจ้งการหมดอายุของรหัสผ่าน

โดยปลอมชื่อผู้ส่งว่ามาจากชื่อโดเมนของมหาวิทยาลัย สร้างข้อความลิงก์ URL 2 ลิงก์

ลิงก์แรกเป็นลิงค์ไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ส่วนลิงก์ที่สอง เป็นลิงก์ข้อความให้สมาชิกคลิกเพื่อ “เก็บรหัสผ่านเดิม”โดยลิงก์ดังกล่าวจะโอนไปยังเว็บไซต์หลอกลวง ซึ่งสร้างให้เหมือนหน้าเว็บไซต์จริง

เพื่อให้เหยื่อกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน หากเหยื่อหลงเชื่อ ผู้ไม่ประสงค์ดีก็จะได้บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของเหยื่อ และสามารถนำมาส่ง SPAM ต่อไปได้

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีบัญชีที่ส่ง SPAM ทั้งจากภายในเครือข่ายนนทรี และภายนอกเครือข่ายนนทรี และได้ดำเนินการตรวจสอบ แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และป้องกันเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่หลงเชื่อ ขอให้เปลี่ยนรหัสผ่านทันที