ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

ตามที่บริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากแบบไม่จำกัด เป็นแบบ pooled storage เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทาง สบค. ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ดังนี้

1. ท่านยังคงใช้ชุดซอฟต์แวร์การเรียนการสอนของ Google ได้ตามปกติ (เช่น Google Classroom, Google Meet, Google Doc/ Sheet/ Slides/ Form, ฯลฯ)

2. ผู้ใช้งาน KU Google ภายใต้บัญชี account@ku.th ทุกท่าน ต้องทำการปรับลดขนาดของ Google Drive ตามที่ได้รับจัดสรรพื้นที่

**เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านโปรดรีบดำเนินการปรับลดขนาดพื้นที่การใช้งาน Google Drive ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 **

สำหรับผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะโอนย้ายหรือสำเนาข้อมูลไปที่ OneDrive สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลใน OneDrive ได้บัญชีละไม่เกิน 1 TB โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้

1. ดำเนินการด้วยตนเอง ด้วยวิธีการโอนย้ายผ่านซอฟต์แวร์ หรือ การโอนย้ายผ่านเว็บบราวเซอร์ (mover.io) ท่านสามารถศึกษาวิธีการดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/GoogletoOnedrive
(วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว)

ดำเนินการผ่านการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มี 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 บริการสำเนาข้อมูลให้อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์การสำเนาข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ที่ https://bit.ly/formGtoD
บัญชีที่จะให้ สบค. ช่วยสำเนาข้อมูลอัตโนมัติ ต้องมีข้อมูลที่ต้องการสำเนา ไม่เกิน 1 TB (ทั้งนี้ จะสามารถสำเนาไฟล์ทั่วไป เช่น pdf รูป วิดีโอ ได้ สามารถแปลงไฟล์ Google Doc/Sheet/Slides มาเป็น Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ แต่ไม่สามารถสำเนาไฟล์ Google Form, Google Sites และไฟล์บางประเภทได้ และหลังการสำเนาเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการลบข้อมูลใน Google Drive ด้วยตนเอง)

วิธีที่ 2 บริการสำเนาข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ Help Desk ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการช่วยเหลือในการสำเนาข้อมูล
ผู้ใช้งานกรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ห้อง Help Desk ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์