บริการให้คำปรึกษาการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive แบบ Walk-In

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดบริการให้คำปรึกษาการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive แบบ Walk-In เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคลากร นิสิต มก. ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของ Google Apps

📅 ระหว่างวันที่ 8 – 11 และ 15 สิงหาคม 2565

⏰ เวลา 14.00 – 17.00 น.

🏢 ณ ห้อง Co-Learning Space A ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

✅ ** ทั้งนี้ Help Desk ก็ยังเปิดให้บริการทุกท่านตามปกติ **