มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

รายละเอียด

สอบถามเพิ่มเติม: ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
อีเมล. tam@ku.ac.th
เว็บไซต์ : http://training.ku.ac.th/
Facebook : facebook.com/ocstraining