มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด Microsoft Office365 ProPlus

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด Microsoft Office365 ProPlus สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ทุกวิทยาเขต

📌 ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์

🔖 ภายใต้โดเมนรหัสบัญชี user@live.ku.th

✅ ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่เว็บ www.office.com

👉 คู่มือการติดตั้งสำหรับ window 🖥https://download.ku.ac.th/Microsoft%20office365.pdf

👉 คู่มือการติดตั้งสำหรับ mobile 📱
https://download.ku.ac.th/App%20Office365.pdf

⛔ สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office365 ProPlus กรณีที่มี Office Professionals เวอร์ชั่นต่างๆ ผู้ใช้ต้องดำเนินการ Uninstall ออกจากเครื่อง

✅ หมายเหตุ :
👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊ค หรืออีเมล. helpdesk@ku.ac.th