สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

⛔ ปิดให้บริการ KITS – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / ห้องศึกษากลุ่มย่อย และบริการถ่ายรูปติดบัตร

✅ เปิดให้บริการ HELPDESK – ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เวลา 9.00-16.00 น. (ปิดพักเที่ยง)*********************

📌 หมายเหตุ : ช่องทางการติดต่อ

👉 FB Inbox: m.me/ocs.ku

📨 ส่งอีเมลหาเราได้ที่ helpdesk@ku.ac.th

🌐 ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/

โทรศัพท์ 025620951-6 ต่อ 622541-3