สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการถ่ายภาพติดบัตร ณ จุดบริการชั้น 2

เริ่มวันจันทร์ที่ 18 พ.ค. 63
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์