สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนิสิตที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์

📌 เปิดให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย (จำกัดห้องละ 3 คน) สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บ
https://mis-services.ku.ac.th/…/discuss…/book_panel_900.php…

📌 เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS) (จองได้ตามที่นั่งที่จัดไว้ให้) สามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บ http://bookkits.ocs.ku.ac.th/loginuser

📅 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พ.ค. 63
จ.-ศ. เวลา 8.30-16.30 น. และปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 16.30-20.30 น. / ส. เวลา 8.30-16.30 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

💢 นิสิตเข้า-ออกทางเดียวที่ชั้น 1 และต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ตามนโยบายในสถานการณ์การป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนเข้าอาคาร

*********************
✅ หมายเหตุ :
👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊ค หรืออีเมล. helpdesk@ku.ac.th