ใช้ KUWIN เป็นเครือข่ายไร้สายหลักเพียงชื่อเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต

📣 วันที่ 24 พ.ค. 64 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป จะใช้ KUWIN เป็นเครือข่ายไร้สายหลักเพียงชื่อเดียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต และให้บริการแบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) IEEE 802.1X

📌 ผลกระทบผู้ใช้งาน KUWiN-WPA ต้อง connect สัญญาญใหม่ด้วยชื่อ KUWiN อย่าลืม ปิด Mac Address แบบสุ่ม (Ramdom Mac)

👉 คู่มือการปิด Random Mac https://kuwin.ku.ac.th/doc/close-random-mac

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)