แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม Openvpn

⛔ เนื่องจากโปรแกรม Openvpn มีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยอยู่เสมอ อาจส่งผลให้ผู้ใช้งานที่เคยติดตั้งโปรแกรมไว้เป็นระยะเวลานาน หรือ เคยติดตั้ง Openvpn รุ่นเก่า (รุ่นต่ำกว่า 2.4.2) ไม่สามารถเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยได้ วิธีการแก้ไขปัญหา ให้ผู้ใช้งานปรับปรุงโปรแกรม Openvpn ให้เป็นรุ่นล่าสุด (2.5) โดย Login ผ่าน KU ALL-Login ด้วยบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

👉 ที่เว็บไซต์ https://vpn.ku.ac.th เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Openvpn จากนั้นติดตั้งโปรแกรมใหม่ โดยในบางครั้งอาจต้องสร้างและดาวน์โหลดใบประกาศใหม่ทดแทนใบประกาศเดิม

✅ การตรวจสอบรุ่นของ Openvpn ที่เคยติดตั้งไว้แล้ว

1⃣ เปิดโปรแกรม Openvpn

2⃣ คลิกขวาที่ Icon Openvpn

3⃣ เลือก profile การเชื่อมต่อที่สร้างไว้

4⃣ กด Connect จะพบหน้าต่างโปรแกรม Openvpn

5⃣ ตรวจสอบที่มุมล่างขวา หรือ หากโปรแกรมปิดให้เลือกที่เมนู Show Status