สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

HELPDESK – ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

Mini KITS – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้องศึกษากลุ่มย่อย (จำกัดห้องละ 4 คน)

เวลาทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

เข้า-ออกทางเดียวที่ชั้น 1 และต้องผ่านการตรวจวัดไข้ ตามนโยบายในสถานการณ์การป้องกันโควิด 19