การตั้งค่า KUWIN สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ

https://cloudbox.ku.ac.th/index.php/s/mfSc5cmPsR7PxZz

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)