บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต

📚 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต ใช้บริการได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

☑ สามารถจองใช้ห้องได้ที่ HELPDESK (Counter Services) ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (จองใช้งานล่วงหน้าได้ 1 วัน) ผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่เว็บ https://mis-services.ku.ac.th/…/discussi…/book_panel_900.php
🎪 ความจุ 3-6 ที่นั่งต่อห้อง
💳 ต้องใช้บัตรนิสิตอย่างน้อย 3 คน ในการจองและยืนยันการใช้งาน สามารถใช้งานได้สูงสุดครั้งละ 4 ชม./วัน
🖥 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง/ห้อง
🖍 บริการกระดานไวท์บอร์ด 1 ชุด/ห้อง (ปากกาไวท์บอร์ด นิสิตต้องนำมาเอง)

*********************
🚩เวลาให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 น. ปิดให้บริการวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ